ABOUT

Solid Gold productions is in 2018 opgericht door Astrid Nijssen om verschillende
muziek- en theater producties een platform te bieden. Door vanuit een groter concept te
denken wilt ze muziektheater de kans geven om vaker aan te sluiten bij verschillende evenementen en activiteiten. Door creatief mee te denken met de klant en hoe je 
muziektheater de ervaring kan laten
versterken.